top of page

Plánovaná krytí / Planned Litters

roza+ezra1.jpg

Chumani's Rosalie Leia (Rosalie) + Ezra Neo Rosenwolf

(nakryto / mated)

roza+ezra2.jpg

Chumani's Rosalie Leia (Rosalie)

24. 5. 2019

Chumani´s Mona Leia Chiara

+

Halifax De La Compagnie Du Loup Gris

Výborná

DKK A/A, DLK 0-0, LP 0/0, OCD 0/0

DM N/N, DW N/N, DNA profil+parentity

PRA/DOV vše čisté

Nese hnědý gen

více v naši psi

Ezra Neo Rosenwolf

25. 10. 2019

Ailein Fleur Rosenwolf

+

Cowboy Joe Miraja

Chovný - 74 cm

GCh.MNE,Ch.MNE,Ch.CZ,Ch.ČMKU,JCh.SK

5xBOB,4xBOS,5xCACIB,10xCAC,…

DKK A/A, DLK 0-0, LP 0/0, OCD 0/0

DM N/DW N/N, DNA profil + parentity

PRA/DOV vše čisté

  

bottom of page